مجید سیفی

نویسنده و مترجم

وظیفه همه افراد فرهیخته و همه نهادهای فرهنگی کشور است که دراشاعه ، گسترش و تقویت هرچه بیشتر مساله کتاب و کتابخوانی اهتمام ورزند و در یک کلام ، همه درد آشنایان و دل آگاهان به منظور بسیج همگانی برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی بپاخیزند تا هنگامه خجسته ای پیش آید که در آن «کتاب» همه جا، برای همه کس و در همه وقت به وفور یافت شود و هیچ کس در هیچ جا، هیچ بهانه ای برای کتاب نخواندن نداشته باشد .

در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل جامعه انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از طریق کتاب جاودانه مانده اند و روابط فرهنگی جامعه بشری نیز از پوشش کتاب و مبادلات فرهنگی تقویت شده است.در همین راستا قصد داریم در کنار اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی دریچه ای متفاوت را برای دوستداران کتاب و کتابخوانی بگشاید که در نوع خود کم نظیر است .

مهارتهای من